สรุปสูตรคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

1. sin A . cosec A = 1

2. cos A . sec A = 1

3. tan A . cot A = 1

6. sin2 A + cos2 A = 1

7. sec2 A – tan2 A = 1

8. cosec2 A – cot2 A = 1 มุม
หน่วยองศา

1 องศา 60′ (ลิปดา)
1 ลิปดา 60″ (ฟิลิปดา)
หน่วยเรเดียน

เครื่องหมายของฟังก์ชันตรีโกณมิติตามควอแดรนต์

ฟังก์ชันของมุมรอบจุด

ข้อสังเกต
1. ฟังก์ชัน 90o + A , 270o + A จะได้ co-function
2. ฟังก์ชัน 180o + A , n . 360o + A , -A จะได้ฟังก์ชันเดิม

90o – A 90o + A 180o – A 180o + A 270o – A 270o + A 360o – A 360o + A – A
sin
cos
tan
cot
sec
csc cos A
sin A
cot A
tan A
csc A
sec A cos A
– sin A
– cot A
– tan A
– csc A
sec A sin A
– cos A
– tan A
– cot A
– sec A
csc A – sin A
– cos A
tan A
cot A
– sec A
– csc A – cos A
– sin A
cot A
tan A
– csc A
– sec A -cos A
sin A
– cot A
– tan A
csc A
– sec A – sin A
cos A
– tan A
– cot A
sec A
– csc A sin A
cos A
tan A
cot A
sec A
csc A – sin A
cos A
– tan A
– cot A
sec A
– csc A

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s